Aptauju pildīšanas ētika

Kad jūs pildāt aptaujas, to rezultāti tiešām spēj ietekmēt konkrētā uzņēmuma vai organizācijas darbību, tāpēc ļoti svarīgi ir ievērot aptauju pildīšanas ētiku un godprātības principus. Pildot aptaujas vienmēr atceraties, ka ir jāsniedz kvalitatīvas atbildes, vienmēr jāatbild godīgi, kārtīgi un bez steigas ir jāizlasa jautājumu un demogrāfiskajā sadaļā jānorāda pareizi dati, kas ir aktuāli konkrētajā brīdī.

Informāciju, ko respondenti sniedz aptaujās tiek apkopota (to parasti dara pētījumu kompānijas) un pēc tam nodota konkrētajam uzņēmumam, organizācijai vai citām iestādēm, kas pasūtījušas veikt konkrēto aptauju. Piemēram, mārketinga pētījumos, šī saņemtā informācija kompānijai ir ļoti būtiska, jo pēc tās tiek organizēta turpmākā darbība. Jo precīzākas un detalizētākas atbildes sniegs respondenti, jo labāk kompānijas spēs izdabāt viņu vēlmēm. Atvērtajos jautājumos izsakiet savu viedokli pēc iespējas plašāk. Ja jums ir kādas idejas un ierosinājumi, noteikti paudiet arī tos. Kompānijas, kas veic mārketinga pētījumus to tiešām novērtē.

Vienmēr uz viesiem jautājumiem atbildiet godīgi. Vienalga vai jūsu viedoklis ir populārs vai nepopulārs, izsakiet savas domas. Nekādā gadījumā neietekmējieties no citiem viedokļiem un nemelojiet par to, ko patiesībā domājat. Esiet pilnībā atklāts pat tad, ja jūsu viedoklis varētu būt kompānijai neglaimojošs. Visas aptaujas jēga ir noskaidrot mērķauditorijas viedokli, tāpēc gadījumā, ja sniedzat nepatiesas ziņas, kompānija turpinās strādāt jums nevēlamā veidā.

Vienmēr veltiet aptaujai pietiekoši daudz laika. Tā nav sacensība, bet gan nopietns pētījums, kurā rezultāti ir ļoti svarīgi. Ja plānojat vienkārši ātri aizpildīt aptauju, neiedziļinoties jautājumos, labāk to nedariet vispār. Tas tikai traucēs uzzināt mērķauditorijas patieso viedokli. Daudzas pētījumu kompānijas pat izmanto dažādus trikus, lai atpazītu, kuri respondenti pilda aptaujas negodprātīgi, atķeksējot vienalga kuru atbilžu variantu. Piemēram, aptaujā tiek viens un tas pats jautājums iekļauts vairākas reizes. Ja uz to respondents katru reizi atbild citādāk, viņš visticamāk aptauju pilda, neiedziļinoties jautājumos, vai pat tos vispār neizlasot. Tādas anketas tiek anulētas un ja pētījumu kompānija piešķir balvas vai punktus par aptauju pildīšanu, tad uz šādām aptaujām tas vairs neattiecas. Vēl jo vairāk, negodprātīgiem anketu pildītājiem, citas aptaujas vairs netiek sūtītas.

Arī aptaujas demogrāfiskā sadaļa ir ļoti būtiska. Demogrāfiskā sadaļa ir tā, kurā jānorāda dati par sevi, nevis kompāniju vai citu iestādi, kas rīko aptauju. Bieži vien respondenti vēlas sniegt par sevi nepatiesas ziņas, vai arī ziņas, kas uz doto brīdi nav patiesas. Tas īpaši attiecas uz sadaļām par respondenta izglītību vai ienākumiem. Tiek norādīti lielāki vidējie ienākumi, vai arī augstāka izglītība (piemēram, studenti bieži vien grib norādīt, ka viņiem ir augstākā izglītība, tomēr brīdī, kad tiek pildīta aptauja viņiem vēl joprojām ir tikai vidējā izglītība). Vienmēr atceraties, ka šīs aptaujas ir konfidenciālas vai pat anonīmas, līdz ar to, aptaujas rīkotāji tāpat nezinās, kurš konkrēto aptauju ir pildījis, bez tam visi dati tiek apkopoti un neviens tāpat neinteresēsies par katra respondenta demogrāfiskajiem datiem. Jums nav pilnīgi nekāda iemesla norādīt par sevi nepatiesu informāciju, turklāt jums pašam tas var nākt tieši par sliktu. Piemēram, ja mārketinga pētījumā lielākā daļa respondentu norādīs, ka viņu vidējie ienākumi ir augstāki, kompānija nospriedīs, ka viņu klienti ir maksātspējīgi un paaugstinās cenas.

Pētījumu ētika kopumā ir ļoti būtiska, lai rīkotās aptaujas vispār būtu kaut kam derīgas un paustu mērķauditorijas patieso viedokli. Vienmēr atbildiet pilnīgi godīgi un iedziļinieties jautājumos, lai pieļautu pēc iespējas mazāk kļūdu vai neprecizitāšu.