Kāpēc ikvienam vajadzētu pildīt aptaujas?

Kad cilvēkiem piedāvā piedalīties dažāda veida aptaujās, visbiežāk seko atteikums. Neviens negrib lieki tērēt savu laiku un atbildēt uz virkni jautājumu, kas pirmajā brīdī šķiet pilnīgi mazsvarīgi, tomēr aptaujas netiek rīkotas tāpat vien. Katrai aptaujai ir savs mērķis, kas bieži vien ir būtisks ne tikai aptaujas veicējam, bet arī respondentiem. Nākamajā reizē, kad kāds jums lūgs piedalīties aptaujā, apdomājiet šo piedāvājumu kārtīgāk.
Pirmkārt aptaujas ir ļoti labs veids, kā izteikt savu viedokli un tikt sadzirdētam. Bieži varam dzirdēt, ka cilvēki ar daudz ko nav apmierināti, bet, kad tiek dota iespēja paust savu viedokli, lielākā daļa atsakās to darīt. Protams, ja aptaujas tēma jūs pilnībā nesaista, nav jēgas to pildīt, bet ja tomēr tēma jūs skar jebkādā veidā, noteikti veltiet pāris minūtes sava laika, lai atbildētu. Īpaši nepieciešams ir aizpildīt tās aptaujas, kuru mērķis ir noskaidrot jūsu, kā patērētāja viedokli par dažādām precēm un pakalpojumiem. Tā ir jūsu iespēja izmainīt sniegto preču un pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, cenas utt., jo balstoties uz aptauju rezultātiem tiek veiktas reālas izmaiņas uzņēmumu darbībā.
Daudzi uzrunātie cilvēki arī atsakās pildīt aptaujas nevis tāpēc, ka nevēlas tam veltīt laiku vai nav ieinteresēti aptaujas tēmā, bet gan vienkārši neredz tam nekādu praktisku jēgu. Uzrunātie cilvēki uzskata, ka viņu viedoklis būs viens no tūkstošiem, tāpēc viņš tāpat netiks sadzirdēts, taču šāds uzskats ir ļoti maldīgs. Aptaujās parasti vienmēr ir iespējams izteikt plašāku viedokli un ja jums būs tiešām labas, pārliecinošas un oriģinālas idejas, tās noteikti tiks ņemtas vērā pat tad ja nebūs pašas populārākās, turklāt nopietnos pētījumos jebkurš viedoklis ir būtisks. Pat tad ja būsiet viens no retajiem, kas tā atbildējis, aptaujas rīkotājiem būs iemesls padomāt par šo nelielo cilvēku grupu.
Aptauju pildīšana ir arī veids, kā ielūkoties dažādu uzņēmumu un organizāciju aizkulisēs. Tā ir iespēja saprast, ko domā konkrētais uzņēmums vai organizācija un kādas ir to aktuālākās problēmas. Īpaši noderīgi tas ir tiem respondentiem, kas paši ir nodarbināti līdzīgā nozarē kā tā, ko aptver aptaujas tēma.
Vēl viens būtisks iemesls, kāpēc vajadzētu piedalīties aptaujās ir vienkārša izpalīdzēšana. Pat tad ja aptaujas rezultāti jūsu dzīvi būtiski neietekmēs, veltiet savu laiku, jo aptaujas veicējam tas ir ļoti būtiski. Galu galā arī jums var nākties būt aptaujas veicējam (piemēram, ja plānojat studēt) un tad jūs sapratīsiet cik ļoti aptauju veicēji novērtē katru saņemto atbildi. Vienmēr jāatceras, ka kādam šie aptaujas rezultāti ir pat ļoti nepieciešami.
Papildus visiem iepriekš minētajiem ieguvumiem, var minēt to, ka aptauju pildīšana mēdz pat būt visai interesanta un aizraujoša. Bieži vien uzdotie jautājumi liek padomāt par tēmām, kurām ikdienā netiek piešķirti pietiekoši liela vērība. Aptauju jautājumi bieži vien izraisa diskusijas un no sausās un garlaicīgās intervijas formas tās iegūst ikdienišķas sarunas formu. Varbūt pat no šīm aptaujām jūs varat kaut ko mācīties un uzzināt.
Tātad aptauju pildīšana ir nepieciešama ne tikai tās veidotājiem, bet arī pašiem respondentiem. Pat tad ja pirmajā brīdī šķiet, ka lūgumi aizpildīt aptaujas ir uzbāšanās un jūsu dārgā laika nelietderīga izmantošana, padomājiet kārtīgi, vai tiešām tas nav jūsu pašu interesēs.