Kāpēc interneta aptaujas ir labākas un populārākas par citiem aptauju veidiem?

Mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā arī aptaujas ir iespējams veidot un pildīt elektroniskajā vidē, turklāt šim aptauju veidam ir daudz priekšrocību, salīdzinājumā ar aptauju pildīšanu klātienē, anketēšanu vai citām pētījuma metodēm.
Interneta aptaujā ir iespējams ne vien uzdot jautājumus, bet arī papildināt informāciju ar attēliem, video, audioierakstiem utt. Tas palīdz respondentiem gan labāk izprast dažādu jautājumu būtību, gan arī veidot pašus jautājumus ar vizualizācijām. Piemēram, ja aptaujā ir iekļauti jautājumi par to, kādas konkrētas lietas respondentam šķiet vizuāli pievilcīgākas, daudz vieglāk būs atbildēt, ja atbilžu varianti būs papildināti ar vizuālo informāciju.
Respondents interneta aptaujās ir daudz vieglāk sasniegt. Nav nepieciešams katram respondentam individuāli sūtīt vēstules pa pastu vai uzrunāt klātienē. Pietiek ar to, ka dažādās interneta vietnēs tek ielikti aicinājumi pildīt aptaujas, kā arī nosūtīti individuāli e-pasti. Internetu mūsdienās izmanto gandrīz visi, tāpēc nav nekādu problēmu sasniegt tieši nepieciešamo mērķauditoriju. Tas arī ietaupa gan naudu, gan laiku.
Interneta aptauju rezultāti parasti tiek apkopoti un analizēti automātiski. Ja aptauju rīko pētījumu kompānija, viņi izmanto specializētas datu bāzes un statistikas programmas, kas visu darbu paveic pašas. Tas ievērojami ietaupa aptaujas rīkotāju laiku, jo īpaši tad, ja tas ir plašs pētījums ar ļoti diferencētiem jautājumiem un nepieciešamību datus pētīt dažādos šķērsgriezumos, piemēram, izvērtējot katras vecuma grupas atbildes atsevišķi.
Pateicoties tieši automātiskajai datu apstrādei un iespējai aptaujas formu respondentam aizpildīt individuāli, interneta aptauju veicējiem ir nepieciešams daudz mazāks darbaspēks. Nav nepieciešami ne cilvēki, kas veiks datu apstrādi, ne cilvēki, kas aptaujās respondentus.
Interneta aptaujas palīdz arī ietaupīt naudu uz drukātajiem materiāliem, kā arī tas ir videi draudzīgāk. Ja ir jāizsūta tūkstošiem vēstuļu ar anketām, vai arī aptaujas veicējiem ir jāaizpilda neskaitāmi daudz aptauju formu, tiek tērēts papīrs un citi resursi. No tā atsakoties tiek saudzēta daba. Mūsdienās, kad dažādu lēni atjaunojamu resursu taupīšana ir ļoti aktuāla, tas ir liels ieguvums.
Arī pašiem respondentiem interneta aptaujas pildīt ir daudz vienkāršāk un interesantāk. Tās parasti ir vizuāli pievilcīgākas un vieglāk uztveramas. Respondentam nav jāuztraucas par to, ka viņš kādu jautājumu varētu palaist garām, jo programma ar to brīdina, turklāt tiek izslēgta iespēja, ka tā varētu tikt aizpildīta nepareizi. Piemēram, interneta aptaujās nav iespējams atzīmēt vairākas atbildes, ja tiek prasīta tikai viena atbilde.
Interneta aptauju datu kvalitāte parasti ir augstāka. Tas nozīmē, ka statistikas dati, kas iegūti no šīs aptaujas ir daudz precīzāki un labāk reprezentē visas mērķauditorijas kopējo viedokli. Tas galvenokārt tiek skaidrots ar to, ka šādā veidā var sasniegt ļoti plašu un dažādu respondentu logu un ģeogrāfiskais aspekts neietekmē aptauju rezultātus. Kā arī interneta aptauju jautājumi ir vieglāk uztverami un tiek pieļautas mazāk kļūdas.
Interneta aptaujām ir arī daudz labāka privātuma politika, jo respondenti var palikt pilnībā anonīmi. Ja aptaujā netiek prasīts norādīt vārdu un uzvārdu, neviens neuzzinās, kas tieši aptauju ir pildījis. Aptaujās klātienē, pa pastu vai citu veidu aptaujās respondenti ir zināmi. Šīs aptaujas visticamāk tāpat būs konfidenciālas, tomēr tās pavisam noteikti nav anonīmas.
Tātad interneta aptaujas ir labākas daudzos veidos, gan no aptaujas tīkotāju viedokļa, gan respondentu viedokļa. Ja jums tiek dota aizpildīt kādu interneta aptauju, noteikti izmantojiet šo iespēju.