Kas ir anketēšana?

Lai uzzinātu sabiedrības vai konkrētas mērķauditorijas viedokli kādā konkrētā jautājumā var izmantot dažādas pētāmās metodes. Viena no populārākajām ir anketēšana. Šai pētījuma metodei ir daudz priekšrocību salīdzinājumā, piemēram, ar intervijām vai aptaujām, gan no pētījuma veicēju viedokļa, gan respondentu viedokļa, tomēr ir jāsaprot, kad izdevīgāk ir izmantot anketēšanas metodi, un kad citas pētāmās metodes.

Anketēšana ir datu ievākšanas metode, kurā respondentiem pašiem ir jāaizpilda anketas forma. Tātad, arī interneta aptaujas pēc savas būtības ir anketēšana. Vairumā gadījumu visas anketas ir anonīmas un to rezultāti tiek analizēti apkopotā veidā. Anketas var tikt nodotas respondentiem visdažādākajos veidos, piemēram, nosūtot pa pastu, izdalot dažādās sabiedriskās iestādēs, elektroniski utt. Anketēšana var tikt rīkota, gan vispirms atlasot konkrētu cilvēku grupu, kam nodot anketas, gan arī nejauši izvēlētiem respondentiem.

Anketēšanas metodē, tāpat kā aptaujās un intervijās parasti tiek iekļauta arī demogrāfiskā sadaļa. Tā ir sadala, kurā jānorāda dati par pašu respondentu, piemēram, vecums, dzimums, izglītība, vidējie ienākumi utt. Tas ir nepieciešams, lai pēc tam anketu rezultātus varētu analizēt dažādos šķērsgriezumos, piemēram, pētot viedokli konkrētās vecuma grupās, kā arī lai pētījuma rīkotāji būtu pārliecināti, ka anketēšana ir aptvērusi visas vajadzīgās mērķauditorijas grupas.

Anketēšanas rezultāti tiek analizēti, atkarībā no jautājumu veida un satura. Atvērtie jautājumi parasti tiek aptverti aptuvenās grupās, bet slēgtie jautājumi un jautājumi ar atbilžu variantiem uzreiz tiek analizēti apkopotā veidā. Retākos gadījumos anketēšanas rezultāti var tikt analizēti atsevišķi, izvērtējot katru viedokli, tomēr šādā gadījumā labāk ir izmantot intervēšanas metodi.

Anketēšanu kā pētījuma metodi parasti izvēlas gadījumos, kad respondentiem nav nepieciešams izteikt plašu viedokli un jautājumi ir īsi, konkrēti un viegli saprotami. Anketēšanas gadījumā, atšķirībā no aptaujām vai intervijām, nav iespējams lūgt sīkākus paskaidrojumus par jautājumiem. Respondentam pašam ir jāizlasa visi jautājumi vai apgalvojumi un jāizvēlas pareizais atbildes variants, vai jāieraksta atbildi, atvērto jautājumu gadījumā. Sastādot anketu, ļoti būtiski ir nepieļaut gadījumus, kad respondentam nav iespējams sniegt pareizu vai piemērotu atbildi. Piemēram, ja jautājumam ir doti vairāki atbilžu varianti, tiem jāiekļauj pilnīgi visas iespējamās atbildes.

Anketēšanas galvenā priekšrocība no pētījuma rīkotāju viedokļa ir tā, ka nav nepieciešams nodarbināt daudz cilvēku un šādā veidā ievākt informāciju ir viegli. Nav nepieciešami darbinieki, kuri uzrunās un intervēs respondentus, tā vietā vienkārši ir jānodod aptaujas formas mērķauditorijai un jāgaida, kad informācija pati sasniegs pētījuma rīkotājus. No respondentu viedokļa pozitīvi ira tas, ka anketēšana var būt pilnīgi anonīma. Intervējot kādu personu, pats intervētājs zina ar ko viņš sarunājas, bet pildot anketu, neviens nezina kas ir konkrētais respondents.

Anketēšanas metodei, protams, ir arī savas negatīvās puses. Pirmkārt, aptaujas rīkotāji nezina cik daudz laika respondents ir veltījis aptaujas pildīšanai un cik godprātīgi viņš ir atbildējis uz visiem vai pat vienu no jautājumiem. Intervijas vai aptaujas gadījumā, intervētājs pats uzdod jautājumus un pieraksta atbildes, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka respondents vismaz virspusēji saprot jautājumu un sniedz korektu atbildi. No respondentu viedokļa, anketēšanas lielākais mīnuss ir nepieciešamība pašam lasīt jautājumus un tajos iedziļināties. Vieglāk ir sniegt mutiskas atbildes uz mutiski uzdotiem jautājumiem.

Īsāk sakot, anketēšanas būtiskākā atšķirība no citām pētāmajām metodēm ir tā, ka respondents uz jautājumiem atbild patstāvīgi, bet saturiski anketas var būt ļoti daudzveidīgas. Pildot anketas, vienmēr ir jāievēro ētikas principi un uz jautājumiem jāatbild godprātīgi, tāpat kā intervijās, aptaujās vai citās datu ievākšanas metodēs.