Kas ir interneta aptauja?

Cilvēki, kuri bieži lieto internetu, noteikti ir saņēmuši uzaicinājumus piedalīties kādā interneta aptaujā. Šis uzaicinājums var būt gan personisks uzaicinājums no ādas personas vai uzņēmuma, gan vienkāršs reklāmas veida aicinājums vai lūgums, bet vairumā gadījumu, no uzaicināto personu puses, tie tiek ignorēti. Neviens nevēlas lieki tērēt savu laiku, bet ja interneta lietotāji iedziļinātos šo aptauju būtībā un izprastu to nepieciešamību, iespējams viņi būtu gatavi ziedot dažas minūtes sava laika.

Interneta aptaujas ir aptaujas, kurās mērķauditorija tiek sasniegta caur internetu. Interneta aptaujas parasti ir izveidotas kā automātiskas aptaujas formas ar datubāzi saņemtās informācijas uzglabāšanai un statistikas programmatūru šīs informācijas apstrādei. Tātad, atšķirībā no citām pētījuma metodēm, šajā pašam pētījuma veicējam nav nepieciešams veikt datu apstrādi.

Interneta aptaujas var izveidot gan paši pētījuma veicēji, izmatojot īpašas interneta vietnes, gan arī šie pētījuma veicēji, interneta aptaujas veikšanu var uzticēt pētījumu aģentūrām. No tā galvenokārt arī ir atkarīgs, kā tiek sasniegti potenciālie respondenti. Aptauju uzaicinājumi bieži parādās sociālajos tīklos vai citās bieži apmeklētās interneta vietnēs. Šīs interneta vietnes bieži tiek izvēlētas tieši pēc aptaujas tēmas un rakstura, lai sasniegtu tieši nepieciešamo mērķauditoriju. Bieži vien, lai piesaistītu respondentus, aptauju veicēji piedāvā laimēt dažādas balvas.

Interneta ataujas aptver visdažādākās tēmas un jautājumus. Visbiežāk ir sastopamas aptaujas, kas saistītas ar klientu apmierinātību ar dažādiem pakalpojumiem, vai cilvēku viedokli dažādos sabiedrībā aktuālos jautājumos, bet netrūkst arī ļoti specifiskas aptaujas, kas paredzētas ļoti nopietniem pētījumiem vai citām šaurām tēmām, kur nepieciešams īpaši izvēlēts respondentu loks.

Parasti interneta aptaujas sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek iegūta personīgā informācija par respondentu, kā, piemēram, dzīvesvieta, vecums, nodarbošanās, ienākumi utt. Tā ir domāta, lai rezultātus varētu izvērtēt dažādos šķērsgriezumos, piemēram, izvērtējot atsevišķi dažādu vecuma grupu pārstāvju viedokli. Nākamā sadaļa ietver vispārīgu informāciju par respondentu, piemēram, viņa dzīvesveidu, vajadzībām, vēlmēm utt. Arī šī sadaļa ir nepieciešama, lai kategorizētu respondentus un novērtētu katras atsevišķās kategorijas kopējo viedokli. Pēdējā sadaļa ir veltīta nepieciešamās informācijas iegūšanai, tāpēc šī sadaļa arī ir vissvarīgākā. Pēdējās sadaļas jautājumi ir attiecināmi tieši uz produktu, pakalpojumu, notikumu utt., ar ko saistīta šī aptauja. Šie jautājumi var būt ļoti dažādi. Piemēram, slēgtie jautājumi, atvērtie jautājumi, jautājumi ar atbilžu variantiem vai apgalvojumi. Jautājumu veids tiek izvēlēts atkarībā no tā, kurš visefektīvāk palīdz sasniegt pētījuma mērķi.

Kā jau iepriekš tika minēts, cilvēki interneta aptaujas aizpilda nelabprāt, tomēr vairumā gadījumu tās ir izdevīgas, gan anketas pasūtītājiem, gan respondentiem. Parasti šīs aptaujas ir paredzētas tieši, lai noskaidrotu cilvēku viedokli dažādos jautājumos un tas ir labs veids kā izteikt savu viedokli un tikt sadzirdētam. Īpaši tas attiecas uz viedokļa noskaidrošanu par precēm un pakalpojumiem. Ja patērētājs ar kaut ko nav apmierināts, šī ir viņa iespēja izteikties, skaidri zinot, ka viņa viedoklis tiks ņemts vērā. Paši aptaujas pasūtītāji, savukārt, var rast atbildes uz dažādiem sev interesējošiem jautājumiem un uz aptauju rezultātiem balstīt savu turpmāko darbību.

Interneta aptaujas mūsdienās ir ieguvušas ļoti lielu popularitāti tieši vieglā izplatīšanas vaida dēļ. Respondenti ir samērā viegli sasniedzami, turklāt aptaujas turētājam nav nepieciešams pašam veikt datu analīzi, jo interneta aptaujām ir datu bāze un statistikas programma, kas paveic visu darbu. Ja saņemat uzaicinājumu aizpildīt kādu interneta aptauju, pirms to vienkārši ignorējat, padomājat, vai arī jums pašam aptaujas tēma nav svarīga un vai nav izdevīgi izteikt savu viedokli.